درباره ما

بارسا نیوز کار خود را از مـیهن بلاگ آغاز کرد . بازیکن جدید چلسی ۲۰۱۶ تیر ماه 1390 ابتدا بـه صورت وبلاگ شروع بـه فعالیت کردیم . بازیکن جدید چلسی ۲۰۱۶ استقبال از بارسا نیوز دلیلی شد که تا ما درون شـهریور سال 1393 اقدام بـه تغییر سیستم از وبلاگ بـه سایت نماییم . تلاش ما درون بارسا نیوز درون تمام این سال ها ارائه ی اخبار درون کمترین زمان بوده هست . ما مـیخواهیم درون کار خود بهترین باشیم ! [...]: بازیکن جدید چلسی ۲۰۱۶ ، بازیکن جدید چلسی ۲۰۱۶
[بارسانیوز بازیکن جدید چلسی ۲۰۱۶]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 23:42:00 +0000