درباره ما

بارسا نیوز کار خود را از مـیهن بلاگ آغاز کرد . ترکیب رئال مادرید ویارئال تیر ماه 1390 ابتدا بـه صورت وبلاگ شروع بـه فعالیت کردیم . ترکیب رئال مادرید ویارئال استقبال از بارسا نیوز دلیلی شد که تا ما درون شـهریور سال 1393 اقدام بـه تغییر سیستم از وبلاگ بـه سایت نماییم . تلاش ما درون بارسا نیوز درون تمام این سال ها ارائه ی اخبار درون کمترین زمان بوده هست . ما مـیخواهیم درون کار خود بهترین باشیم ! [...]: ترکیب رئال مادرید ویارئال ، ترکیب رئال مادرید ویارئال
[بارسانیوز ترکیب رئال مادرید ویارئال]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 14:34:00 +0000